Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 - 2020 περιλαμβάνει τους παρακάτω τομείς :

 

 • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων

  Κατηγορία Δαπάνης
  Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

  Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: από 15.000€ - μέχρι 150.000€
  Προϋπολογισμός για λογισμικό: μέχρι 20.000€
  Έναρξη / Λήξη υποβολής: 29.03.2016 έως και τις 17.05.2016

 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

  Κατηγορία Δαπάνης
  Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
  Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

  Επιλέξιμες δραστηριότητες
  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ
  Επαγγελματική κατάρτιση 

  Επιλέξιμος προϋπολογισμός: από 15.000€ - μέχρι 60.000€
  Προϋπολογισμός για εξοπλισμό που μπορεί να συμπεριλαμβάνει λογισμικό: μέχρι 40%
  Προϋπολογισμός γιια επαγγελματική κατάρτιση: μέχρι 8%
  Έναρξη / Λήξη υποβολής: 17.03.2016 έως και τις 27.04.2016

 • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

  Στις επιλέξιμες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν είναι και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

  Επιλέξιμος προϋπολογισμός: από 15.000€ - μέχρι 200.000€
  Έναρξη / Λήξη υποβολής:
  07.04.2016 έως και τις 20.05.2016
  Το ύψος της δαπάνης για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  Κατηγορία Δαπάνης
  Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
  Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

  Επιλέξιμες δραστηριότητες
  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  Επαγγελματική κατάρτιση

  Επιλέξιμος προϋπολογισμός
  - έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
  - έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
  - έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων

  Προϋπολογισμός για εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνει λογισμικό: μέχρι 40%
  Προϋπολογισμός για επαγγελματική κατάρτιση:μέχρι 20%
  Έναρξη / Λήξη υποβολής: 8.03.2016 έως και τις 10.05.2016