Το λογότυπο της Excellence Software

 

 Excellence-Logo

 

Το εμπορικό σήμα της Excellence Software αποτελεί προστατευόμενο διακριτικό γνώρισμα τόσο κατά το λεκτικό όσο και κατά το απεικονιστικό του μέρος σύμφωνα με τον Ν. 2239/1994 και απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση της εταιρείας.